Ochrana osobních údajů

Cestovní kancelář SCUBA TOUR s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracováním, uchováváním a evidencí osobních údajů.

K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci CK SCUBA TOUR s.r.o. Dále mohou být zpřístupněny obchodním partnerům.

CK SCUBA TOUR s.r.o. eviduje osobní údaje ve vlastní databázi, využívá je k dalším reklamním a marketingovým účelům. Jedná se zejména o nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Zpracování osobních údajů

CK SCUBA TOUR s.r.o. shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovní spojení, číslo cestovního dokladu, e-mail a podobně.

CK SCUBA TOUR s.r.o. nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak. Zajišťuje jejich náležitou ochranu, a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Osobní údaje CK SCUBA TOUR s.r.o. shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím emailů.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý z vašich poskytnutých údajů, sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve. V případě, že údaj zpracovávaný společností CK SCUBA TOUR s.r.o. neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek www.scubatour.cz. a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce www.scubatour.cz dává tato osoba souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje www.scubatour.cz zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek www.scubatour.cz vám pomůžou soubory přizpůsobit nabídku vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

CK SCUBA TOUR s.r.o. odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

CK SCUBA TOUR s.r.o. používá tzv. cookies, jak je používáme si můžete přečíst zde.

Zajímavosti

Novinky

NOVÉ VIDEO z Malediv 2014

27. březen 2014
více »

VIDEO - potápěčské safari MALEDIVY

15. březen 2013
více »
Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o.

Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů