-->

2.11. - 9.11.2024 St.Johns, Zabargad, Rocky I.

35 900,- Kč včetně poplatku za vstup do Rudého moře

Loď DIAMOND


Let na trase PRAHA - MARSA ALAM
Jedno z nejoblíbenějších potápěčských safari, směřujících hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb ( všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby, želvy…) + návštěva mořských parků Zabargad a Rocky I.

V ceně je zahrnuto:

6 dní potápění na plně vybavené lodi s posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, čluny…

ubytování na lodi, plná penze včetně nealko nápojů, zapůjčení potápěčských lahví ( 12 l ), olov ( opasek vlastní ). V případě Vaší potřeby můžeme zajistit i 15 l lahev za příplatek.

transfer do přístavu a naopak

letenka a letištní a bezpečnostní taxa, palivový příplatek

poplatek za vstup Rudé moře 50 EUR/osoba je zahrnut v ceně, nevybíráme v hotovosti na lodi

Cena nezahrnuje:

bakšišné 60 EUR/osoba/týden

povinné vízum do Egypta 25 USD

zapůjčení 15 l lahve 30 EUR/osoba/týden

zapůjčení Twins 2x12 l 50 EUR/osoba/týden

nitrox 5 EUR/lahev nebo 60 EUR/osoba/týden neomezeně

v případě vyplutí první den 25 EUR/osobaProgram

1.den

přílet do Marsa Alam, transfer z letiště do přístavu , nalodění. V případě ranního příletu možnost vyplutí za poplatek.

2.den

ráno mezi 8 – 10 hod. vyplutí. 2 denní ponory + 1 noční ponor. V noci přejezd na St.Johns.

3. den

útesy St. Johns – jedná se o několik kilometrů dlouhý pás samostatných útesů a atolů, které sahají až k súdánským hranicím. Mezi potápěči jsou oblíbené především hlavně díky výskytu různých druhů žraloků.Mezi oblíbené lokality patříHABILI ALI – podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, přitahující malé i velké druhy ryb. Vrchol útesu končí asi 2 m pod hladinou a je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco kolmé stěny jsou zdobeny měkkými korály a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se můžete setkat s útesovými žraloky, žraloky šedými a někdy i kladivouny.
HABILI GHAFAR – nejkrásnější lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele, který končí 3 m pod hladinou. Opět se mohou vykytovat žraloci, ale někdy dokonce i manty.
GOTTA SORAYA – malý útes, který lze během ponoru obeplout. Západní stěna útesu je zdobena obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěna je porostlá především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se vyskytují především klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni..

DANGEROUS REEF – méně navštěvovaný reef s vnější stěnou pokrytou úžasnými korálovými zahradami.
4. den: ZABARGADvelký ostrov, kolem kterého najdeme překrásné strmé stěny pokryté bohatými měkkými i tvrdými korály, obrovskými gorgoniemi a další mořskou flórou… Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky, či s jejich většími příbuznými – žralokem bělocípým, šedým, stříbrným, kladivouny…. kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb… V době kladení vajec se zde zdržuje nadprůměrné množství mořských želv. Na vnější straně ostrova se nachází i několik vraků.

5.den: ROCKY I. - tento ostrov doposud nedotčený lidskou činností patří mezi 5 nejlepších lokalit Rudého moře. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků stříbrných a dlouhoploutvých, …), mant i želv… Vnější strany jsou bohatě porostlé velkými větevníky a dalšími druhy měkkých i tvrdých korálů.

6.den:SATAYA WEST– ( DOLPHIN REEF ) - místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhů velkých ryb ( napoleoni, barrakudy, murény, popřípadě i žraloci či tuňáci). Možnost ponoru na vnější straně s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny..

SHAAB CLAUDIA – nádherně členité útesy, jejichž části jsou protkány množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů jsou pokryty bohatými korálovými zahradami v hloubce 5 – 20 m. V blízkosti reefů je několik osamocených korálových homolí pokrytých měkkými i tvrdými korály.
EL MALAHI – obdobný reef jako Shaab Claudia s bohatými korálovými zahradami.

7.den: 2 denní ponory v oblasti, kde bude loď končit.

8.den:Transfer na letiště, odlet do ČR.

Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů